JURIDISK MERKNAD

REDAKTØR

Dette nettstedet publiseres av:
Argan Care
Øygardsbakken 3
4327 Sandnes - Norway
E-post: support@argancare.org

Publikasjonens redaktør er ​
I samsvar med den franske personvernlovgivningen "Loi Informatique et Libertés" (art. 34) av 6. januar 1978 har du rett til å få tilgang til, endre slette og motsette deg behandling av personopplysninger og bruk av slike opplysninger til markedsføringsformål.
Informasjonen lagres i vår database for streng intern bruk i Argan Care.

Du kan benytte deg av rettighetene dine ved å kontakte:
Argan Care
Øygardsbakken 3
4327 Sandnes - Norway
E-post: support@argancare.org

HOSTING

Dette nettstedet driftes eksklusivt ved datasentre i Europa (Irland og Tyskland) av selskapet Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

All personlig informasjon behandles strengt konfidensielt og har to krypteringsnivåer.
Selskapet, iRaiser, forsøker å ha på plass de høyeste sikkerhetsnivåer for alle sine løsninger.